Έξοδος

Marina’s Adventure Park

Marina’s Adventure Park is a recreation place offering high ropes course involving physical challenges, for any age. You should not

Masterland – The Children’s City of Craftsmen

Το Masterland είναι μια πόλη αποκλειστικά για παιδιά ηλικίας μεταξύ πέντε και δεκαπέντε ετών που παρέχει ένα ασφαλές και ρεαλιστικό

Ierambelos

Located in the heart of Farmakas’ vineyards, Ierambelos restaurant is all about quality Cypriot dining and exceptional wine. Whichever season

Ταβέρνα Άγιος Επίκτητος – Αρμενοχώρι

Η ταβέρνα Άγιος Επίκτητος είναι μια οικογενειακή επιχείρηση.Πήρε το όνομα της από το κατεχόμενο χωριό της Κερύνειας Άγιος Επίκτητος, λόγω

Petrides Farm Park

Petrides Farm Park is the perfect place for indoor and outdoor fun, connecting with and learning about animals, and enjoying

Cyprus Land

Cyprus Land is a space located in the centre of Limassol measuring 5,000 sq. m, which displays traditional Cypriot crafts