Λογοθεραπευτές

Ιωάννα Εύζωνα – Λογοθεραπεύτρια

Αξιολογήσεις και θεραπείες: Φωνολογικής διαταραχής Αρθρωτικής διαταραχής Γλωσσικής καθυστέρησης Διαταραχές φωνής Αποκατάστασης μετά από εγκεφαλικό