Ιδιωτικά σχολεία

L.I.T.C. Russian-English Private School

Το L.I.T.C. Russian-English Private School είναι το πρώτο ιδιωτικό Ρωσικό σχολείο της Κύπρου.   Από το 1993, σε ένα πολυπολιτισμικό