Εκπαιδευτικά κέντρα μάθησης

ΛΟΚΜΥΑ ‘Λογοθεραπευτικό κέντρο Μαθησιακής Υποστήριξης και Ανέλιξης’

Το κέντρο μάθησης μας είναι ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για παιδιά Νηπιαγωγείου, Δημοτικού,Γυμνασίου, Λυκείου. Στο χώρο μας παρέχουμε Λογοθεραπεία, Μελέτη