Απογευματινή απασχόληση

Αναγνωστήριο – Το Δέντρο της Γνώσης

Iδιωτικό  αναγνωστήριο / μελετητήριο για μαθητές  Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Βρίσκεται στο Τσέρι. Kαθημερινή  μελέτη και ενίσχυση. Καλοκαιρινά μαθήματα για μαθητές  Δημοτικού, Γυμνασίου